1. Koostaja andmed ja kasutatud kirjandus

Käesoleva õppematerjali on koostanud Anneli Ramjalg (Alt), Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna juhtimise aluste lektor.

Õppematerjali koostamisel kasutatud allikad:
Alas, R. (2001) Juhtimise alused. Külim
Goleman, D. (1997) Emotsionaalne intelligentsus. OÜ Väike Vanker
Heller, R. (2000) Meeskonna juhtimine. Koolibri
Roots, H. (2006) Loenguid organisatsiooniteooriast. Sisekaitseakadeemia
Roots, H. (2006) Juhtimise alused. Loengu õppematerjal Tallinna Ülikool
Taskumentor, (2010) Meeskonna juhtimine. Äripäeva kirjastus
Valk, A. (2001) Juhtimise alused. Sisekaitseakadeemia
Verendi, M. (2000) Juhtimise alused. Loengukonspekt. Audentese Kõrgem Ärikool
http://www.juhtimine.ee/juht-kui-liider
http://www.juhtimine.ee/ergo-metsla-eestvedamisest
http://www.juhtimine.ee/anu-virovere-ri-see-on-meeskonnamang-audio

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.