Loeng 8. Organiseerimine ja strateegiline planeerimine

Organiseerimine on juhtimisfunktsioon, mis määrab, kuidas teha?
Ettevõtte strateegiaga määratakse, mida teha?


1. Koostaja andmed ja kasutatud kirjandus

Käesoleva õppematerjali on koostanud Anneli Ramjalg (Alt), Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna juhtimise aluste lektor.

Õppematerjali koostamisel on kasutatud järgnevaid allikaid:
Alas, R. (2001) Juhtimise alused. Külim
Roots, H. (2006) Loenguid organisatsiooniteooriast. Sisekaitseakadeemia
Roots, H. (2006) Juhtimise alused. Loengu õppematerjal Tallinna Ülikool
Valk, A. (2001) Juhtimise alused. Sisekaitseakadeemia
http://www.juhtimine.ee/organiseerimine (18.02.2011)
http://www.juhtimine.ee/martin-koppel-planeerimisest (18.02.2011)
http://www.juhtimine.ee/planeerimine-algab-altpoolt (18.02.2011)
http://www.juhtimine.ee/sten-tamkivi-planeerimisest (18.02.2011)
http://www.juhtimine.ee/janek-maggi-planeerimisest (18.02.2011)
http://www.juhtimine.ee/ole-kasulik-ka-teistele (18.02.2011)
http://www.juhtimine.ee/peeter-matt-planeerimisest (18.02.2011)

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.