1. Koostaja andmed ja kasutatud kirjandus

Käesoleva õppematerjali on koostanud Anneli Ramjalg (Alt), Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna juhtimise aluste lektor.

Õppematerjali koostamisel on kasutatud järgnevaid allikaid:
Alas, R. (2001) Juhtimise alused. Külim
Roots, H. (2006) Loenguid organisatsiooniteooriast. Sisekaitseakadeemia
Roots, H. (2006) Juhtimise alused. Loengu õppematerjal Tallinna Ülikool
Valk, A. (2001) Juhtimise alused. Sisekaitseakadeemia
http://www.juhtimine.ee/organiseerimine (18.02.2011)
http://www.juhtimine.ee/martin-koppel-planeerimisest (18.02.2011)
http://www.juhtimine.ee/planeerimine-algab-altpoolt (18.02.2011)
http://www.juhtimine.ee/sten-tamkivi-planeerimisest (18.02.2011)
http://www.juhtimine.ee/janek-maggi-planeerimisest (18.02.2011)
http://www.juhtimine.ee/ole-kasulik-ka-teistele (18.02.2011)
http://www.juhtimine.ee/peeter-matt-planeerimisest (18.02.2011)

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.