1. Koostaja andmed ja kasutatud kirjandus

Käesoleva õppematerjali on koostanud Anneli Ramjalg (Alt), Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna juhtimise aluste lektor.

Õppematerjali koostamisel kasutatud allikad:
R.J.Lewicki, D.M.Saunders, J.W.Minton. (1999) Läbirääkimiste põhitõed. Fontes G.R.Shell. (2005) Edukad läbirääkimised – Kuidas jõuda eesmärgini. Pegasus
R. J.Lewicki. (2007) Läbirääkimised.
Kuidas sõlmida kokkuleppeid ja lahendada konflikte. Väike Vanker I.Unt. (2005) Tulemuslikud läbirääkimised. Äripäeva kirjastus
A.Baltin. (2007) Läbirääkimised. Loengu konspekt TLÜ


Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.