1. Autori andmed ja kasutatud kirjandus

Käesoleva õppematerjali koostaja on Anneli Ramjalg (Alt), Tallinna Tehnikakõrgkooli
ehitusteaduskonna ehituskorralduse ja juhtimise aluste lektor.

objektiinser
objektiinsenerina ujuvmajal

Õppematerjali koostamisel kasutatud allikad:
  • Sutt, J. (1997). Ehituskorraldus. Tln: TTÜ kirjastus
  • Koitla, K. (2009). Ehituse tellija roll ehituse loomisel. Tln: Ettekanne I Projektijuhi päeval TTK-s
  • www.juhtimine.ee

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.