Tegevuskava:


Teemad
Õpitegevused
Hindamine
Nädalad 1-2
Teema 1.
Sissejuhatus
Geosünteetidesse.
 1. Tutvu kursuse õpijuhendi ja aine väljunditega;
 2. Vaata täpsustatud õpijuhendit teema 1 algusest.

 • Enesekontrolli test kontrollimaks, mil määral on materjal omandatud.
 • Läbides testi nõutaval tasemel (60% vastustest õiged) on võimalik siirduda uue teema juurde peale selle avanemist kolmandal nädalal.
Nädalad 3-5
Teema 2.
Pinnasegeovõrgud
Vaata täpsustatud õpijuhendit teema algusest.
 • Enesekontrolli test kontrollimaks, mil määral on materjal omandatud.
 • Läbides testi nõutaval tasemel (60% vastustest õiged) on võimalik siirduda uue teema juurde peale selle avanemist kolmandal nädalal.
Nädal 6
Teema 3.
Asfaldigeovõrgud
Vaata täpsustatud õpijuhendit teema algusest.
 • Enesekontrolli test kontrollimaks, mil määral on materjal omandatud.
 • Läbides testi nõutaval tasemel (60% vastustest õiged) on võimalik siirduda uue teema juurde peale selle avanemist kolmandal nädalal.
Nädalad 7-8
Teema 4. Geotekstiilid
Vaata täpsustatud õpijuhendit teema algusest.
 • Enesekontrolli test kontrollimaks, mil määral on materjal omandatud.
 • Läbides testi nõutaval tasemel (60% vastustest õiged) on võimalik siirduda uue teema juurde peale selle avanemist kolmandal nädalal.
Nädalad 8-10
Teema 5. Geomembraanid
Vaata täpsustatud õpijuhendit teema algusest.
 • Enesekontrolli test kontrollimaks, mil määral on materjal omandatud.
 • Läbides testi nõutaval tasemel (60% vastustest õiged) on võimalik siirduda uue teema juurde peale selle avanemist kolmandal nädalal.
Nädalad 11-12
Teema 6. Muud geosünteetikast
Vaata täpsustatud õpijuhendit teema algusest.
 • Enesekontrolli test kontrollimaks, mil määral on materjal omandatud.
 • Läbides testi nõutaval tasemel (60% vastustest õiged) on võimalik siirduda uue teema juurde peale selle avanemist kolmandal nädalal.
Nädalad 7-12
Lisamaterjal. Geosünteedid metsateede ehituses
Tegemist on lisamaterjaliga asjast huvitatutele. Soovituslik on lugeda läbi kogu materjal ning seostada see juba omandatud teadmistega pinnasegeovõrkudest ja geotekstiilidest.
Tegemist on vabatahtlikult läbitöötatava materjaliga, seega hindamist ei toimu.
Last modified: Saturday, 2 June 2012, 4:08 PM