Üheks näiteks vajumiste ühtlustamisest geovõrkudega võib tuua Inglismaal tee A66 rekonstreerimisprojekti, kus laiendati kiirteed ja ristmikke. Ühe ristmiku laienduse alla jäi osa vanast 7m sügavusest kaevandusest, mis on täidetud väga halbade omadustega täitematerjaliga. Algselt pakuti lahenduseks kõik välja kaevata ja asendada uue kvaliteetse materjaliga. Kuna töö oleks osutunud äärmiselt kalliks ja ka keskkonnaohtlikuks, otsiti teisi võimalusi. Tensar pakkus välja lahenduse kasutamaks jäikasid geovõrke. Ehitatigi TriAx võrguga mitmekihiliselt armeeritud killustikalus. Tänu sellele suudeti säästa vähemalt 75% sellest maksumusest, mida pakuti kõigepealt ning seda väga aksepteeritava riskiastme juures.
 

Konstruktsioon koosnes mitmest kihist geovõrgust, millede vahele oli asetatud killustik. Nii tekkid justkui ujuv sild üle nõrga aluse. Tulemus saadi sama, võibolla isegi parem, mis oleks saadud väljakaevamise ja asendamisega.

 

Väljavõte artiklist, mis ilmus World Highways. 2008. A Strong Combination. Nov/Dec.Last modified: Saturday, 2 June 2012, 4:08 PM