Miks asfaldigeovõrke üldse kasutatakse?

Tegelikult asfaldiVÕRGUD pole kõige täpsem nimetus kirjeldamaks antud tootevaldkonda, kuna lisaks võrkudele kasutatakse kootud geotekstiile ning geokomposiite geovõrkudest ja -tekstiilidest.

Asfaldigeo
Erinevad asfaldigeosünteedid. Pilt erakogust

komposiit
Geokomposiit asfaldisse. Pilt erakogust

Nagu nimigi ütleb, kasutatakse neid asfaldikihtides ning peamiselt kolme ülesande täitmiseks: peegelduspragude vältimine, asfaltbetooni eluea pikendamine ja roopa tekke vältimine suurendades selle kihi deformatsioonikindlust (täpsustatud ülesannete nimekiri ja illustreerivad pildid on loengumaterjalis).

Kuna eestikeelses kirjanduses ei tehta praktiliselt vahet viimase ülesande ja kahe esimese vahel, siis tuleb siinjuures seda täpsustada. Nimelt, milles probleem? Taustast niipalju, et Euroopas ja muudes arenenud ning rikastes riikides on asfalteedel põhilised probleemid peegelduspraod, mis tulenevad alustest (või praod ööpäevastest temperatuurikõikumistest, mis põhjustab ka põikpragusid). Nendes riikides on tihti liiklusintensiivsused nii suured, et ei ole võimalik teha selliseid põhjalikke rekonstrueerimistöid (kõik materjalid kuni muldeni vahetatakse välja), mida tehakse meil ja mis võtaksid meeletult aega ning sunniksid sulgema täielikult mõne teelõigu. Selleasemel keskendutakse vaid asfaldile - freesitakse vana kiht pealt ja pannakse uus asemele alusmaterjale puutumata. Kui aluses esineb mingeid probleeme (näiteks võiks tuua meil Nõukogude ajal tehtud põlevkivituhaga stabiliseeritud alustega teed, mille katetel esineb palju põikpragusid - need ongi alusest johtuvad peegelduspraod), siis pikkamööda jõuavad kõik need läbi asfaldi tee pinnale segades liiklusmugavust ning tuleks teha uuesti väga kulukas katte vahetus.

Eesti teede üheks suurimaks probleemiks on pikiroopad. Rikastes Euroopa riikides võideldakse nende vastu polümeermodifitseeritud asfaltsegudega, mis on oma hinna poolest meie jaoks liiga kallid (mingil määral juba esinevad kõige suurematel teedel, kuid vähe) ning asfaldigeosünteete (nii võrgud, tekstiilid kui komposiidid) kasutatakse põikpragude vastu.

Seetõttu tootjad keskenduvad oma toodetes eelkõige pragude vastu võitlemisele (parim näide on Hueskeri Hatelit, vaata toodet ja selle paigaldust videolt). Siinjuures on kõige olulisemateks näitajateks asfaldi ja geosünteedi omavaheline nake ning suur tõmbetugevus ühes suunas väikeste venivuste juures. Sellised tooted ei vähenda üldse või vähendavad minimaalselt roopa teket asfaldis ehk suurendavad selle deformatsioonikindlust, kuna see lihtsalt pole eesmärk. Välimuselt on sellised geosünteedid sarnased kootud geotekstiilidele ja pehmetele geovõrkudele.

Eestis on asfaldigeosünteete kasutatud vähe, kuna nendest ei teata eriti palju ja pole ka kasutamiskogemusi. Meil erilisi probleeme põikpragudega pole, seega polekski nagu eriti põhjust nii laialdaselt neid kasutada, kui nt Euroopas seda tehakse (kindlasti võiks ja tuleks muidugi kasutada kohtades, kus on probleeme peegelduspragudega ning soovitakse teha ülekatet). Pikiroobaste vastu aitavad teistsuguse ehitusega asfaldigeosünteedid, nimelt jäigad (sarnased jäikadele geovõrkudele) asfaldigeovõrgud (üks näide on Tensari AR1 või TX, pilt allpool), mille ribid on reljeefsed ja kõrged võimaldades asfaldis sisalduvatel täitematerjaliosadel toetada end ribide vastu ehk toimib sarnaselt jäikadele pinnasevõrkudele lukustus. Asfaldisse on nende paigaldamine keerukas ja nõuab kogenud kätt.

Jäik asgaldivõrk
Jäik asfaldigeovõrk. Pilt Tensar Int. kodulehelt

Peegelduspragunemist on käsitletud loengumaterjalides. Tõestuseks, et õige geovõrk suudab suurendada asfaltbetooni deformatsioonikindlust vähendades nii pikiroopa teket, on OÜ Roadservice juhi Timo Varese tehtud katse AS Teede Tehnokeskuses. Kasutatud on sama asfalti, proovikehad valmistati ette vastavalt nõuetele ning koormus oli sama; parampoolne sisaldas jäika geovõrku koos tekstiiliga (tekstiil hõlbustab paigaldamist suurendades naket aluspinnase ja geosünteedi vahel). Sama toode paigaldati paar aastat tagasi Tallinnas Ehitajate tee trollirajale kurvi peale vähendamaks roobaste teket ning siiamaani on kompositsioon töötanud laitmatult.

Asfaldis

jäik võrk
Pildid Timo Vares

Last modified: Saturday, 2 June 2012, 4:08 PM