Geosynthetic magazine (rahvusvaheline geosünteetide ajakiri)

Netis tasuta saada olev geosünteetide ajakirja koduleht (ajakirjad on digitaalsel kujul sealt saadavad), kus käsitletakse väga laias laastus kõikvõimalikke teemasid ja ehitusobjekte seoses geosünteetidega.
Click http://geosyntheticsmagazine.com/ link to open resource.