Erinevad ingliskeelsed ettekanded geovõrkude kasutamisest

Lehel on olemas videoülekanded Londonis toimunust jäikadele geovõrkudele pühendatud ürituselt. Esinevad vaieldamatult suurimad tegijad geovõrkude alalt. Ülekannetest saab infot geovõrkude ajaloost, kasutamisest, arvutamisest ja eelkõige tehtud ja veel tegemist ootavatest uurimustöödest.