Puhumismeetod (näide, kuidas valmistatakse plastpudeleid)

Tegemist pole küll geomembraani tootmisega, kuid sarnaselt toimub ka puhutud meetod.