Erosioonitõkkematerjalide paigaldus kanali põhja (North American Green)