Kursus annab ülevaate geosünteetidest, nende tootmisest ja kasutusvõimalustest teedeehituses ning sellega seonduvates valdkondades. Tegemist on 2010 a valminud e-kursuse koopiaga. Kursus on avatud kõigile huvilistele (külalise roll), eemärgiga tutvustada Tallinna Tehnikakõrgkoolis kasutatavate e-õppe võimalustega.