TEST Metallide lõiketöötlemise alused (MME297) - T. Kangru
Test Courses

Metallide lõiketöötlemise alused vaatleb erinevaid tööriista ja toorikumaterjale, mehaanilise töötlemise füüsikalisi aluseid ning erinevate tegurite mõju lõikeprotsessile. Lisaks käsitletakse täpsemalt mehaanilise töötlemise protsesse, töötlemisviise nagu treimine, puurimine, kammlõikamine ja saagimine. Lõikeprotsesside juures selgitatakse olemust, liikumisi, tekkivaid jõude, instrumentide ning lõikerežiimide valikut. Õppeaine teine osa käsitleb freesimis- ning lihvimisprotsesse, instrumentide ning lõikerežiimide valikut.

TEST2 Metallide lõiketöötlemise alused (MME297) - T. Kangru
Test Courses

Metallide lõiketöötlemise alused vaatleb erinevaid tööriista ja toorikumaterjale, mehaanilise töötlemise füüsikalisi aluseid ning erinevate tegurite mõju lõikeprotsessile. Lisaks käsitletakse täpsemalt mehaanilise töötlemise protsesse, töötlemisviise nagu treimine, puurimine, kammlõikamine ja saagimine. Lõikeprotsesside juures selgitatakse olemust, liikumisi, tekkivaid jõude, instrumentide ning lõikerežiimide valikut. Õppeaine teine osa käsitleb freesimis- ning lihvimisprotsesse, instrumentide ning lõikerežiimide valikut.