Зображення курсу Auto dünaamika (TAT431) - J. Luppin
Automotive engineering

Teoreetilise mehaanika ja tugevusõpetuse alused.
Autole liikumisel mõjuvad jõud. Kiirendus- ja pidurdusdünaamika. Jõu- ja võimsusbilanss. Auto ökonoomsuskarakteristikad. Auto pööramise kinemaatika ja manööverdusvõime. Piki- ja põikistabiilsus. Läbivusvõime. Sõidusujuvus, vibratsioon ja müra.
Auto sirgjoonelise liikumise dünaamika mõõtmised. Auto kõverjoonelise liikumise dünaamika mõõtmised. Ringrajasõidu parameetrite analüüs.

Зображення курсу Auto konstrueerimine + projekt MOOC (Luppin, Annask, Vennikas)
Automotive engineering

Antud MOOC-kursus käsitleb mootorsõiduki projekteerimise aluseid ja praktilist metoodikat. Kursusel on ühendatud üliõpilase individuaalne õpitee teoreetilise aluste õpetamisega läbi interaktiivsete mudelite ning videojuhiste, pakkudes ka grupitöö eesmärkide täitmiseks vajalikke vahendeid. Interaktiivseteks mudeliteks on projekteerimiseks vajalikud insenertehnilised arvutusmoodulid ja vastavad 3D mudelid.

Зображення курсу Autode tehniline ekspertiis (TAT037) - J. Luppin
Automotive engineering

Kursuse eesmärgiks on teadmiste andmine sõidukiga või selle komponendi tehnorikkega seotud kahjujuhtumi põhjuste ja liiklusõnnetuse uurimise metoodikast.

Зображення курсу Autofüüsika (TAT393) - J. Luppin
Automotive engineering

Kursuse eesmärgiks on teadmiste andmine auto liikumist määravatest füüsikalistest protsessidest ja nende hindamise võimalustest, mis on tarvilikud ohutute ja keskkonnasäästlike sõidukite projekteerimisel ning nende kasutamise korraldamisel.

Зображення курсу Autotehnika LÕPUTÖÖ (TAT419) info ja seminarid - H. Vennikas
Automotive engineering

Autotehnika ja teeliikluskorralduse viimase kursuse üliõpilastele mõeldud oluline informatsioon. Ülevaade lõputöö protsessist (meelespea, ajakava, seminaride ja juhendajate info).

Зображення курсу Autotehnika sissejuhatus erialasse (TAT386) - H. Vennikas
Automotive engineering

Õppeaine on õppekavas kohustuslikuna autotehnika-eriala üliõpilastele, õpe viiakse läbi esimese kursuse sügissemestril. Tallinna Tehnikakõrgkool struktuur ja töökorraldus. Transporditeaduskonna töökorraldus ja asjaajamise kord. Õppetöögraafik, tunniplaan. Täiskasvanud õppija. Autonduse valdkonnad. Autoettevõtte ärimudel. Autoettevõtte klienditeeninduse standard. Insenerieetika.