Tallinna Tehnikakõrgkooli Moodle

Tarayıcınız çerez kabul edecek biçimde yapılandırılmalı

Bazı derslere misafir olarak erişebilirsiniz

Şu hesabınızla oturum açın:

Buraya ilk defa mı geliyorsunuz?

Use the username and password for your school account to log in to Moodle. After your first login, you can also log in using your Mobile-ID or ID-card.

In-service training and further education students can log in to Moodle using the username and password provided by the Office of Academic Affairs.