Зображення курсу Metallide survetöötlemine ja valutehnoloogia - I. Preis
Engineering Materials and Marketing
Metallide plastse deformatsiooni teoreetilised alused. Survetöötluse pidevprotsessid-valtsimine, pressimine, tõmbamine-protsesside mehaanika, tööriistad seadmed, toodang. Survetöötluse perioodilised protsessid-kuumvormstantsimine, külmvormstantsimine, külmlehtstantsimine, impulss-stantsimine-protsesside mehaanika, tööriistad, seadmed, toodang.
Valuvormimaterjalid, vormimistehnika, valumeetodid, valumetallide sulatusmetallurgia, survetöötlemise ja valu tehnoloogia
Зображення курсу Tehnomaterjalid (MTM229) (päevaõppijatele) - A. Truver
Engineering Materials and Marketing

Kursus on mõeldud masinaehituse, autotehnika ja tootmiskorralduse päevaõppe rühmadele.
Kursuse eesmärk on antud erialal kasutatavate tehnomaterjalide tutvustamine.

Зображення курсу Tehnomaterjalide praktikum - R.Roots
Engineering Materials and Marketing

Tehnomaterjalide praktikumi eesmärgiks on detailide valmistamise tehnoloogiate tundmaõppimine ja analüüs. Toimub materjalide mehaaniliste omadustega praktiline tutvumine ja metallide töötlemise lihtsamate põhioperatsioonide praktiseerimine.