Kursus on suunatud kõigile TTK tudengitele, kellel on vaja seoses õppetööga kasutada erinevaid kõrgkooli infosüsteeme.

Kursus annab teadmisi ja oskusi TTK raamatukogu e-kataloogi ja erinevate andmebaaside kasutamiseks. Kursus on kõigile esmakursuslastele kohustuslik.

Kursus annab teadmisi ja oskusi, kuidas kasutada TTK raamatukogu e-kataloogi ja erinevaid andmebaase. Kursus on esmakursuslastele kohustuslik.

Siia rubriiki on kirjutatud nõuandeid õppejõududele ja üliõpilastele IT-vahendite paremaks kasutamiseks, kooli infosüsteemide selgitamiseks, võimaluste tutvustamiseks jne.

Siit leiab juhendmaterjale erinevate  tööde vormistamiseks.