Kursus annab teadmisi ja oskusi TTK raamatukogu e-kataloogi ja erinevate andmebaaside kasutamiseks. Kursus on kõigile esmakursuslastele kohustuslik.

Siia rubriiki on kirjutatud nõuandeid õppejõududele ja üliõpilastele IT-vahendite paremaks kasutamiseks, kooli infosüsteemide selgitamiseks, võimaluste tutvustamiseks jne.

Kursus on suunatud kõigile TTK tudengitele, kellel on vaja seoses õppetööga kasutada erinevaid kõrgkooli infosüsteeme.

Siit leiab juhendmaterjale erinevate  tööde vormistamiseks. 

Kursus annab teadmisi ja oskusi, kuidas kasutada TTK raamatukogu e-kataloogi ja erinevaid andmebaase. Kursus on esmakursuslastele kohustuslik.

Kursus juhendab õppijaid läbi kuue lihtsa interaktiivse tundi,  värskendada lähenemist õppimisele eriti e-õppimisele. Uuritakse kasulikke õpioskusi, ajaplaneerimist, hindamist ja digitaalseks valmisolekut.