Course image Vägivald lähisuhetes ja ohvriabi (MST052) - M. Tammi-Jõeveer
Social Work

Tere tulemast kursusele "Vägivald lähisuhetes ja ohvriabi". Siin kursusel avame meie kodude valusa ukse ja
õpime orienteeruma lähisuhtevägivalla temaatikas. Otsime märke, et osata ära tunda perevägivalla ilminguid ja arendame end tundma ja leidma sekkumisstrateegiaid lähtuvalt abivajadusest. Siin saame teadlikuks lähisuhtevägivalla all kannatanutele suunatud abiprogrammidest ja võrgustikutöö olulisusest ja vajadusest. Uurime poliitilisi suundasid ja seadusandlust.  Õpime praktiliselt kasutama MARAC mudelit. 

Course image Vaimne tervis (MST056) - A. Mitendorf, H. Lass
Social Work

Anda teoreetilised teadmised vaimsest tervisest ja hälbinud psüühika bioloogilistest alustest, märgates ja arvestades psühhiaatrilist haigestumist määravaid sotsiaalseid ja keskkondlikke faktoreid ning orienteerudes Eesti psühhiaatrilise abi korralduses ja rehabilitatsiooni alustes.

Aine läbinud üliõpilane:

  • mõistab heaolu ja subjektiivse heaolu komponente, nende kujunemist ja nendega seotud probleemistikku;
  • mõistab psüühilise haavatavuse ja automaatsete reaktsioonimustrite avaldumise põhimõtteid, vorme ning mõju vaimsele heaolule.
  • Orienteerub võimalustes tugevdada ja säilitada vaimset heaolu ning ennetada psüühikahäireid, osates eristada enesehoolt võimaldavaid oskusi vitaalsete, mentaalsete ja teadvustamisega seotud funktsioonide juhtimiseks.
  • arvestab ning võimalusel ennetab sotsiaalsete ja keskkonnafaktorite mõju psüühikahäirete tekkimisel, püsimisel ja aktiveerumisel; orienteerub psüühikahäirete avaldumisviisides;
  • mõistab vaimse tervise hoidmise ja toetamise olulisust, hindab vaimse tervise riskitegureid (enda näitel), teab vaimse tervise valdkonna peamisi arengusuundi Eestis
  • kasutab teadlikult agressiivsust ennetavaid käitumisstrateegiaid.