Hinnakujundus (MÄJ049) - D. Tandru
General Courses
  1. Aine üldeesmärk

Anda teadmisi hinnakujunduse erinevatest aspektidest ning luua praktilised oskused hinnakujunduse teostamiseks.

 Õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:

• saab aru hinnakujunduse olemusest ja tähtsusest ettevõtte kasumi kujundamise protsessi lõpptulemusena;

• eristab üksteisest hinnakujunduse erinevaid meetodeid ning oskab välja tuua meetodite kasutamisotstarvet;

• põhjendab müügihinna ja omahinna vahelisi seoseid ülesannete praktilise lahendamise kaudu.

Pildi allikas: https://bit.ly/3n8igJY

Makroökonoomika (MMÕ009) KÄJ23, KMA23, MA23 - D. Tandru
General Courses
Omandatakse teadmisi makroökonoomilistest koondnäitajatest.
Käsitletavad teemad:
  • rahvamajanduse arvepidamine;
  • kogunõudlus ja -pakkumine;
  • töötus;
  • inflatsioon;
  • fiskaalpoliitika;
  • rahvusvaheline majandus.
Mikroökonoomika (MMÕ008) KÄJ, MA, KMA - D. Tandru
General Courses

 

Kursuse eesmärk

Kujundada teadmised majanduslikest meetoditest ja teooriatest, rakendades graafilisi,
matemaatilisi ja verbaalseid meetodeid majandusmudelite kirjeldamisel ning majandussituatsioonide
lahendamisel.

E-kursusel läbitavate teemade ajakava määrab õppejõud ning edastab info kontaktõppes. Mikroökonoomika e-kursuse raames tehtavate testide ajakava teatab õppejõud.

Turundus (MÄJ014) KÄJ2022 - E. Vahtramäe
General Courses

Kursus sisaldab Teema 1 TURUNDUSE ALUSED JA  järgmised teemad: TURUNDUSE JUHTIMISE osakursuseid: 

Võlanõustamine (AJ0423) - D. Tandru
General Courses

Aine eesmärk

Kujundada arusaam võlanõustamisteenusest, võlgade ümberkujundamisest, käendusest, vastutusest ning toetada toimetulekuvõimet.

 

Õpiväljundid

Aine läbinud üliõpilane:

  • omab ülevaadet võlanõustamisega seotud abistamise võrgustikust ja erinevatest õigusaktidest;
  • on võimeline klienti juhendama võlgade tekkimise vältimise ja toimetuleku tugevdamise kaudu;
  • oskab klienti suunata võlanõustaja ja nõustamisteenuse võrgustiku poole.