Tegemist on õppeaine EKK008 Hoolduspraktika e-toega. Kursuselt saab üliõpilane infot praktika korralduse, ülesannete ja hindamise meetodite kohta.

E-kursusele pääsemiseks tuleb pöörduda õppejõu poole