Kursuse õpijuhis

Eeltingimused kursusel osalemiseks

Vajalikud eelteadmised ja oskused

Vajalikud erialased eelteadmised ja oskused aine omandamiseks puuduvad, kuid aine mõistmist lihtsustab eelnev töökogemus. E-kursusel osalemisel on tähtis enesedistsipliin ja etteantud ajakavast ja õpitegevustest kinnipidamine. Kui osaled esimest korda elektroonilises keskkonnas toimuval kursusel, loe lisaks veel „Soovitused e-kursusel osalemiseks“ (e-Õppe Arenduskeskus). Lisaks 'Ajakavale' on aja planeerimisel kursusel abiks Moodle`i töövahendid 'Kalender' (saad sinna ka ise sündmusi lisada), 'Kursuse läbimine'.

Tehnilised nõuded õppija arvutile:

  • interneti püsiühendus
  • arvuti veebilehitsejal peaksid olema lubatud hüpikaknad (Pop-Up Winows) ja lubatud Javascript. Google Docs`i kasutamiseks peavad olema lubatud kolmanda osapoole küpsised (third party cookies - ingl. k)
  • videomaterjali jälgimiseks on arvutis vajalik Adobe Flash Player ja kõlarid/kõrvaklapid.

Tehniline tugi:

Moodle`i õpikeskkonnaga seotud probleemide korral pöördu TTK haridustehnoloogide poole haridustehnoloog@tktk.ee