2. Juhtimisteooria areng

Juhtimisteooriate sisuks on tavaliselt seisukohad ja järeldused selle kohta,
mida tuleks teha, et organisatsioon ja juhtimine täidaksid oma eesmärgi.

Kellegil ei ole õnnetunud luua terviklikku ja
igakülgselt põhjendatud organisatsiooni- ja juhtimisteooriat.

Elu mitmekesisuse tõttu vajame rohkem kui ühte mudelit,
kuna nii on meil võimalik näha ja hinnata rohkem alternatiive.