5. Inimsuhete mudel/koolkond

1926-1950 hakkas arenema kolmas juhtimismudel:
INIMSUHETE MUDEL
Inimsuhete mudelis on rõhk pühendumusel, mõistmisel ja moraalil

Rõhutatakse võrdsust ja avatust, seetõttu on mudeli sümboliks ring.

Organisatsioonides hakati propageerima meeskonnale orienteeritust, kõik töötajad on otsuste tegemisse kaasatud.

Selles mudelis on juhi roll olla empaatiline nõustaja ja abistaja.

Kui töötaja efektiivsus langeb, siis antud mudelis võtavad juhid seda kui arenduslikku väljavaadet ning otsiavd, mis võiks olla motivaator, mis aitaks efektiivsust tõsta.