5. Inimsuhete mudel/koolkond

5.1. Inimsuhete koolkond

INIMSUHETE KOOLKOND
Tööandjad hakkasid otsima võimalusi, kuidas hästi läbi saada nii töötajate kui ka ametiühingutega ja samal ajal säilitada optimaalne kasum.
Omanikud olid valmis töötajate vajadustega senisest rohkem arvestama.

Selle koolkonna esindajad: Elton Mayo, Mary Parker Folett, Douglas McGregor (psühholoogid ja sotsioloogid).

Teooria plussid: on aidanud arendada ja esile tuua tootmise sotsiaalset külge
Teooria miinused: kaldumine äärmusse – tähtsaks peeti ainult inimsuhteid

Inimsuhete koolkonnale panid aluse Hawthorne eksperimendid 20-ndate aastate lõpus.
Eksperimentide eesmärk oli selgitada välja töötingimuste mõju töö tulemustele.

HAWTHORNE’I EKSPERIMENDID
(Elton Mayo 1880-1949)
  • Eksperiment valgusega – Võrreldi erineva valgustusega saadud töötulemusi. Jõuti järeldusele, et töötajatele polnud stimuleeriv valgustuse suurendamine, vaid uurijate poolt neile pööratud tähelepanu. Töölised mõistsid, et suhtumine neisse on positiivne ning selle tulemusena suurendasid oma panust.
  • Eksperiment konveieritöölistega – Mayo pani konveieri äärde inimesed, kes olid omavahel sõbrad. Töötajatelt küsiti arvamust, millal võiks teha vaheaja. Tootlikkus tõusis. Järeldus oli samuti, et oluline on hooliv suhtumine inimestesse .
  • Eksperiment intervjuudega – Esialgu kasutati struktureeritud intervjuud, kõigilt küsiti ühesuguseid küsimusi, hiljem kindlad küsimused kaotati. Selgus, et vabas vormis vestlused on efektiivsemad.
Mary Parker Folett (1868-1933)

Juhtimine peab tuginema inimeste omadustele ja motivatsioonile.
Kui juht motiveerib töötajat ja tagab töötajate rahulolu, on ka tootlikkus optimaalne.
Määravaks pidas:
* ühtset vaimu ja meeskonnatööd,
* enesekontrolli võimalust (inimesel endal on võimalus oma tööd kontrollida ja hinnata, seda ei tee ainult ülemus

Douglas McGregor (1906-1964) esindas samuti inimsuhete koolkonda
1960.a.avaldas raamatu The Human Side on Enterprise/Ettevõtte inimlik pool
Liigitas inimesed nende töössesuhtumise järgi X ja Y inimesteks
X teooria
Esitab traditsioonilise juhi suhtumise alluvatesse
* Tavatöötaja oma olemuselt ei taha töötada ja võimaluse korral väldib tööd
* Töötajaid tuleb sundida, kontrollida, suunata või hirmutada
* Tavatöötaja eelistab olla juhitud, hoiab kõrvale vastutusest, eelistab isiklikku turvalisust
Y teooria
Töötajate motivatsiooni kujundamise põhimõtted
* Töö on inimese jaoks loomulik tegevus nagu puhkus või mäng
* Kui inimene on oma jõupingutused suunanud tulemuse saavutamisele ja ta on sellele pühendunud, on ta võimeline ennast ise kontrollima ja juhendama
* Tavainimene on teatud oludes võimeline võtma omale vastutust
* Paljud inimesed on võimelised loominguliseks ja loovaks tööks
* Kaasaja ühiskond ei suuda inimvõimeid täielikult ära kasutada