Kuidas edasi? - minu tulevikuplaanid

 

Keegi ei jõua kuhugi teadmata,

kuhu ta tahab minna ja

 mida ta tahab teha. 

Norman Vincent Peale 

Karjääriplaneerimine on enese elu juhtimine:

 • Sa mõtled oma vajaduste, väärtuste ja huvide üle,
 • analüüsid oma oskusi, võimeid ja isiksuseomadusi,
 • uurid oma eriala väljundeid, edasiõppimise ja tööturu võimalusi,
 • sead endale eesmärgid ja
 • koostad plaani/tegevuskava 

Oled nüüd ennast rohkem tundma õppinud ja tutvunud erinevate õppimise ja enesetäiendamise ning tööturu võimalustega. See annab paremad eeldused teha teadlikult oma valikuid ja koostada endale tulevikuplaan. Tulevikuplaanile mõeldes ehk sihi, eesmärgi seadmine annab elule suuna kuhupoole edasi liikuda. Siht motiveerib Sind tegutsema ja annab elule mõtte. Omades sihti õpingute ajal, on ka õpimotivatsioon kõrgem.

Kindlasti oled mõelnud, et milline on sinu tulevik  peale kõrgkooli lõpetamist. Sul on oma tööalased soovid ja unistused ning ehk oled juba tuleviku kindlustamiseks midagi ette võtnud. Tulevikuplaani koostamine aitab sul oma eesmärke paremini sõnastada ning näha teid nende realiseerimiseks.

Oluline on planeerida ja suunata ka oma õpinguid. Planeerimisel pea meeles:

 • osale aktiivselt loengutes, seminarides ja praktikumides,
 • planeeri oma aega,
 • ära võta endale liiga palju kohustusi,
 • loo oma tegevustesse kindel rütm,
 • puhka julgesti ja
 • küsimuste ning murede korral pöördu abi saamiseks üliõpilasnõustaja / akadeemilise nõustaja, karjäärinõustaja või üliõpilaspsühholoogi poole

Kokkuvõtteks:

Enesetundmine on jõukohaste eesmärkide püstitamise ja otsuste langetamise aluseks ja aitab neile kaasa.

Võimaluste tundmine on oluline, et teadlikult planeerida oma õpinguid ja olla kursis tööturul pakutavaga.

Läbimõeldud ja teadlik plaan aitab omakorda realiseerida oma eesmärke.

Kuidas koostada oma tulevikuplaani? Järgmised juhised aitavad Sul seda paremini teha.