Mis on akadeemiline kirjaoskus?

Mis on plagiaat?

Üliõpilastööde koostamisel on oht plagieerida. Plagiaati nimetatakse ka loomevarguseks või akadeemiliseks petturluseks. Kõik need mõisted iseloomustavad üliõpilase ebaeetilist käitumist, millega taasesitatakse varemesitatud seisukohti viitamata algallikale. Plagiaat on:

  • ebatäpne viide raamatust, artiklist või elektroonilistest allikatest (internet, CD-d) teatud osa refereerimisel oma töösse
  • viite puudumine raamatust, artiklist või elektroonilistest allikatest (internet, CD-d) teatud osa kopeerimisel oma töösse
  • ebatäpselt või moonutatult refereeritud mõtte kasutamine
  • kellegi mõtete ja ideede esitamine oma töö osana ilma nõuetekohase viitamiseta
  • kellegi teise koostatud kirjaliku töö osade oma töös esitamine
  • internetist kellegi teise koostatud kirjaliku töö allalaadimine ja enda omana esitamine
  • kellegi teise koostatud kirjaliku töö ostmine, varastamine või laenamine ja enda omana esitamine

Plagiaadi oht on suurem juhtudel, kui kirjutad endale võõras keeles või võõral teemal, kirjutamiseks on jäänud vähe aega või kui kasutad suures osas internetiallikaid.