Esinemisoskus - kuidas pidada ettekannet?

Suulisi ettekandeid tuleb üliõpilasel pidada mitmesuguseid – alates lühikestest sõnavõttudest seminaridel kuni lõputöö põhjaliku esitlemiseni. Avaliku esinemise oskus on väga oluline ka väljaspool kõrgkooli. Seda peetakse üheks oluliseks üldoskuseks, mida kõrgkooli lõpetajad vajavad olenemata erialast või tulevasest tööst. Tulevased tööandjad eeldavad, et kõrgkooli lõpetaja suudab oma seisukohti avalikult esitada ja kaitsta.

Avaliku esinemise oskuse vajalikkust mõistavad väga paljud ja selle õpetamiseks-arendamiseks on kirjutatud väga palju artikleid ja raamatuid, korraldatud loendamatul hulgal koolitusi. Kui sul on teema vastu sügavam huvi, siis uuri kindlasti kas sinu õppekava sisaldab esinemisoskuste ainekursust või pakutakse seda sinu kõrgkoolis valikainena.

Kõigile on kättesaadavad ka tasuta veebimaterjalid. Hea koht, kuhu koondatud palju väärt infot, on Janek Tuttar’i koostatud veebileht www.avalikesinemine.net , kust leiad tasuta materjalid, videod ja e-kursuse esinemisoskuse lihvimiseks.

Ka "Tudengi käsiraamatus. Õppimine kõrgkoolis” on kasulikke soovitusi suuliste ettekannete koostamiseks ja esinemiseks (peatükk 58).

Enamusele meist seostub avaliku esinemisega ka esinemisärevus. Arvatakse, et hea esinemisoskus on midagi kaasasündinut. Ometi on ettekannete tegemise juures mitmeid aspekte, mida on igaühel võimalik selgeks õppida.  Enamik inimesi suudab ettekandeid arusaadavalt ja jälgitavalt esitada.

Kuidas esinemise juures kontakti luua ja paremat muljet kujundada, saad lugeda suhtlemisosuste osast (vt Kontakti loomine)