Esinemisoskus - kuidas pidada ettekannet?

Kuidas esinemisärevusega toime tulla?

Esinemisärevust on võimalik leevendada oma esinemist põhjalikult planeerides. 

  • Tutvu eelnevalt ettekande läbiviimise ruumiga. Vaata, kus on Sul kõige mugavam ja otstarbekam olla ettekande tegemise ajal, millised liikumisvõimalused Sul on, kuidas paigutada käepäraselt abivahendid, mida kavatsed kasutada. Teatud juhtudel võib olla võimalik muuta ka ruumis mööbli paigutust. Kui tegemist on täiesti tundmatu ruumiga, siis ole aegsasti kohal, et sul jääks aega ruumiga tutvumiseks, tehnika häälestamiseks jne,
  • Planeeri oma ajakasutust. Kui kogemusi ettekannete läbiviimisega on vähe, siis on otstarbekas ettekannet mitu korda kodus või sõprade ringis läbi harjutada ning jälgida ka mahtumist ajapiirangutesse.
  • Jälgi kehakeelt. Ettekandele aitab kaasa, kui sul on kuulajatega silmkontakt, kuid väldi nn ohvri välja valimist, kelle silmadesse klammerdud. Otsi kontakti erinevate kuulajatega. Ära unusta end seina või aknast välja vaatama.
  • Ole teadlik on tüüpžestidest, mida kaldud pingeolukorras kasutama. Mõni inimene väänab sõrmi, teine plõksib pastapliiatsiga. Sellised sundtegevused võivad väga häirivaks muutuda auditooriumi jaoks. Ole teadlik oma kehakeelest ja kasuta seda mõõdukalt.

Tea, et ärevus tundub kõnelejale suurem, kui see kuulajatele välja paistab!