Kuidas tulla toime hindamistega?

Kõrgkooli õppeprotsessis on hindamise objektiks õpiväljundite saavutamine. Kokkuleppeliselt on Eestis õpiväljundid kirjeldatud miinimumi tasemel, st need kirjeldavad neid baastasemel teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis õppijatel kindlasti saavutada tuleb.

Arutage väikestes gruppides, kuidas seletaksite algajale tudengile, mis on õpiväljundid.

Püüdke sõnastada, tooge näiteid, leidke metafoor vms ja esitlege oma arvamust teistele gruppidele.