1. Soojusvarustus

Hoonete soojusvarustuse lühikonspekt

Soojusvarustussüsteemide alla kuuluvad kõik soojusallikad mis toidavad hoones olevat küttesüsteemi. Antud peatüki kohta on olemas peatükk ka raamatus „Hoonete küte“ lehekülgedel 247 kuni 300. See osa eduka läbimise jaoks läbi töötada.

Käesolevas peatükis on toodud videolõik antud osa kohta ning lisana on toodud ka kontroll küsimused, mida peaksite testi antud osa edukaks sooritamiseks teadma.