1. Ventilatsioon

Ventilatsiooni teooria osa põhineb raamatutele "Hoone sisekliima kujunemine"lehekeküljed 160 kuni 179 ning "Hoonete energiatarve ja sisekliima" leheküljed 174 kuni 200.

Sissejuhatus

Ühes tunnis eraldab aktiivselt tegutsev inimene õhku:

  1. —u. 50 grammi vett
  2. —19 liitrit süsihappegaasi
  3. —Iga päev hingame sisse kuni 20-30 kg õhku.

Ventilatsiooni osa lühikonspekt

Ventileerimata õhus moodustavad tolm ja mikroorganismid olulise osa sissehingatavast õhust. Ventileerimata või puudulikult ventileeritud ruumides on inimesed kergesti ärrituvad. Nad kannatavad väsimuse, depressiooni, korduvate peavalude, unetuse, masenduse ja viirushaiguste käes. Lastel võivad areneda kroonilised haigused. Hästi ventileeritud ruumides on aga inimesed töövõimelisemad, rõõmsamad ja konstruktiivsemad. 

Ventilatsiooni ülesandeks on hoone tervisliku ja komfortse õhu kindlustamine. Ventilatsioonisüsteemi abil eemaldatakse ruumis tekkinud saasteained, liigniiskus ning liigsoojus, mis asendatakse puhta töödeldud välisõhuga.

Hoonete ventilatsiooni jaguneb kaheks liigiks:

  1. Loomulik ventilatsioon
  2. Mehhaaniline ventilatsioon

Nende vahepeale jääb loomuliku sissepuhe ja mehhaanilise väljatõmbega ventilatsioon.