Course image Moodle Features Demo
Moodle Resources
This course outlines Moodle's features by providing examples of all the main sorts of activities and types of content that Moodle offers in an easy-to-browse form.
Course image Näidisaine
Moodle Resources
Käesolev aine on mõeldud näitlikustama e-õppe keskkonna Moodle kasutusvõimalusi.fff
Course image Veebipõhiste õppevahendite kogud
Moodle Resources

E-õppes kasutamiseks on veebis hulgaliselt erinevaid võimalusi ja vahendeid. Koolielu portaalis on õpetajad oma kogemuste põhjal koostanud juhendeid, mida saab märksõnade järgi otsida.