Course image MA - L. Murumaa
Moodle alustajatele

Õppeaine üldeesmärk on anda ülevaade erinevate töötleva tööstuse valdkondade (puidu-, mööbli-, plasti-, elektroonika-, toiduaine-, trüki- ja tekstiilitööstus ning masinaehitus) tehnoloogilistest iseärasustest ning tutvustada erineva valdkonna ettevõtteid.