Kursuse pilt Näidisaine
Moodle abimaterjal
Käesolev aine on mõeldud näitlikustama e-õppe keskkonna Moodle kasutusvõimalusi.fff
Kursuse pilt Veebipõhiste õppevahendite kogud
Moodle abimaterjal

E-õppes kasutamiseks on veebis hulgaliselt erinevaid võimalusi ja vahendeid. Koolielu portaalis on õpetajad oma kogemuste põhjal koostanud juhendeid, mida saab märksõnade järgi otsida.