Kursuse pilt Metallide lõiketöötlemise alused (MME297) - T. Kangru
Masinaehitus

Metallide lõiketöötlemise alused vaatleb erinevaid tööriista ja toorikumaterjale, mehaanilise töötlemise füüsikalisi aluseid ning erinevate tegurite mõju lõikeprotsessile. Lisaks käsitletakse täpsemalt mehaanilise töötlemise protsesse, töötlemisviise nagu treimine, puurimine, kammlõikamine ja saagimine. Lõikeprotsesside juures selgitatakse olemust, liikumisi, tekkivaid jõude, instrumentide ning lõikerežiimide valikut. Õppeaine teine osa käsitleb freesimis- ning lihvimisprotsesse, instrumentide ning lõikerežiimide valikut.

Kursuse pilt Metallilõikeriistad ja -seadmed - M. Moor
Masinaehitus

Treimise, puurimise, freesimise, lihvimise ja nendes kasutatavate lõikeriistade karakteristikud, lõikereziimide valik ja arvutused. Tehnoloogiliste ülesannete lahendamine, dokumentatsiooni kirjelduse viisid.

Kursuse pilt Pneumaatikasüsteemide projekteerimine (MME302) - S. Saarts
Masinaehitus

Aine eesmärk on anda üliõpilastele teoreetilisi ja praktilisi kogemusi pneumoseadme pneumaatiliste ja elektropneumaatiliste juhtimissüsteemide projekteerimiseks ning dokumentatsiooni koostamiseks. Kursuse jooksul käiakse läbi seadme projekteerimise etapid ülesande püstitusest katsetamiseni.

Kursuse pilt Rakiste projekteerimine (MME314) - J. Piiritalo
Masinaehitus

Rakiste projekteerimise alused, lähteskeemid, kinnitusmehhanismide- ja täpsusarvutused, projekteerimise lähteandmed.

Kursuse pilt Tolereerimine ja mõõtetehnika MME295 (ME,TK) - P. Šverns
Masinaehitus

Kontakt: peter@tktk.ee, B214

Konsultatsioon: selgumisel 

Kursuse üldinfo:

kursuse kestvus:

ME, TK- 16 nädalat loengut + laborid;

KME - 4 sessiooni (leongut) + 3 labori tundi.

Kodused ja kontrolltööd:

ME, TK:  3 kodust tööd ja 3 kontrolltööd

KME:  3 kodust tööd ja referaat 

Labor:

1) ME: vaja sooritada minimaalselt 8 laboratoorset tööd NB! kui tudeng jõuab/tahab teha rohkem laboratoorseid töid, tuleb lõpphinde panemisel kasuks

2) TK: vaja sooritada minimaalselt 8 laboratoorset tööd NB! kui tudeng jõuab/tahab teha rohkem laboratoorseid töid, tuleb lõpphinde panemisel kasuks

TK tudengitel, kes ei soovi laboritöid teha, võimalus alternatiivse võimalusena esitada referaat enda valitud tööstusvaldkonna mõõteprotsessidest/mõõtetehnikast. Referaadi min pikkus 15 lk. NB! Valitud teema tuleb kindlasti kooskõlastada juhendajaga!

2) KME: vaja sooritada minimaalselt 6 laboratoorset tööd NB! kui tudeng jõuab/tahab teha rohkem laboratoorseid töid, tuleb lõpphinde panemisel kasuks

Hinne kujuneb:

ME, TT: 3 kodust tööd + 3 kontrolltööd + labori protokollide kaitsmine;

KME: 3 kodust tööd + laboratoorsed tööd+referaat.

Kursuse pilt Tööstusdisain (TME018) - V. Lillemets
Masinaehitus
 1. Sissejuhatus – disaini ajalugu
 2. Disainimise lähtealused
 3. Disainiprotsessi lähteülesanne:
  • koostamine
  • kasutamine
  • disainistrateegia loomine
 4. Uue toote planeerimine ja arendamine
 5. Mudeli loomine