Course image Aktuaalne maksundus (MMA034)- K. Kallaste
Accounting

Kursus on mõeldud tudengitele, kellel on juba tulumaksu-, sotsiaalmaksu- ja käibemaksualased algteadmised. Kursuse eesmärk on täiendada maksundusalaseid teadmisi ja oskusi (sh digipädevusi), et minimeerida maksuriske. Soovitatav tudengitele, kellel plaan sooritada kooli lõpueksam.

Course image Andme- ja tekstitöötlus KMA2023 (MMÕ002) - M. Rebane
Accounting

Aine läbinud üliõpilane:

  • rakendab tesktitöötlustarkvara dokumentide ja kirjalike tööde vormistamisel;
  • koostab esitluse rakendades esitlustarkvara;
  • sooritab eduka infootsingu vajaliku informatsiooni leidmiseks usaldusväärsetest andmebaasidest;
Course image Andmekaitse (MMÕ013) - T. Murulaid
Accounting

Kursuse eesmärk on kujundada teadmised ja oskused andmekaitsenõuete rakendamiseks ning isikuandmete töötlemiseks erialases töös.

Käsitletavad teemad: Isikuandme, sh eriliiki- ja tundlikud isikuandmed, isikuandmete töötlemine alused ja peamised põhimõtted, andmekaitse tingimused, vastutav ja volitatud töötleja, iaikuandmete töötlemise register, isikuandmete turvanõuete rikkumine.

Course image Maksundus (MMA011) KMA ja MA - K.Kallaste
Accounting

I osa-  Füüsilise isiku tulu maksustamine ja FIE maksustamine. Juriidiline isik ja tulumaks. Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine.

Sotsiaalmaks. Töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse.

II osa- Käibemaks. Spetsiaalsed tarbimismaksud.

III osa- Omandimaksud. Eesti maksusüsteem ja maksukorralduse seadus.

Course image Personalijuhtimine (MA0430) KMA52/62, MA51/61 - H. Kirikal
Accounting
<p>Tere tulemast personalijuhtimise kursusele!</p>
<p>Kursuse eesmärk on, et üliõpilane omandab baasteadmised personalijuhtimisest, selle eesmärgist ja valdkondadest ning oskused vähemalt ühes personalivaldkonnas edukaks toimetulekuks. <b></b></p>
<p><b>Õpiväljundid</b></p>
<p>Personalijuhtimise aine läbinud üliõpilane:</p>
<ul>
<li>Tunneb personalijuhtimise olemust, eesmärke ja personalijuhtimisega seotud põhimõisteid.</li>
<li>Eristab personalijuhtimise valdkondi.</li>
<li>Koostab tööjõu liikumise alusel tööjõuplaani.</li>
<li>Eristab ametijuhendi koostisosi ja oskab neid sõnastada.</li>
<li>Tunneb personali värbamise ja valiku meetodeid.</li>
<li>Rakendab vähemalt ühte personali valiku meetodit.</li>
<li>Arvutab tööjõu voolavuse määra.</li>
</ul>
<p> Edu soovides,</p>
<p>Teie õppejõud</p>
<p>Heve Kirikal</p>