Course image Andmekaitse (MMÕ013) - T. Murulaid
Accounting

Kursuse eesmärk on kujundada teadmised ja oskused andmekaitsenõuete rakendamiseks ning isikuandmete töötlemiseks erialases töös.

Käsitletavad teemad: Isikuandme, sh eriliiki- ja tundlikud isikuandmed, isikuandmete töötlemine alused ja peamised põhimõtted, andmekaitse tingimused, vastutav ja volitatud töötleja, iaikuandmete töötlemise register, isikuandmete turvanõuete rikkumine.

Course image Ettevõtte rahandus (MMA013) - S. Ruul
Accounting

Kursuse eesmärk on luua võimalused toimetulekuks finantsotsuste langetamisel ning rakendatavate põhikontseptsioonide ja -tehnikate kasutamiseks.

Course image FA I, II, III /MMA005, MMA006, MMA006 2023 - S. Luts
Accounting

See kursus on loodud  finantsarvestuse I, II, III õppeaine õppeprotsessi sujuvamaks läbimiseks 3 semestri jooksul.

Course image Maksundus (MMA011) KMA - K.Kallaste
Accounting

I osa-  Füüsilise isiku tulu maksustamine ja FIE maksustamine. Juriidiline isik ja tulumaks. Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine.

Sotsiaalmaks. Töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse.

II osa- Käibemaks. Spetsiaalsed tarbimismaksud.

III osa- Omandimaksud. Eesti maksusüsteem ja maksukorralduse seadus.

Course image Personalijuhtimine (MA0430) KMA52/62, MA51/61 - H. Kirikal
Accounting
<p>Tere tulemast personalijuhtimise kursusele!</p>
<p>Kursuse eesmärk on, et üliõpilane omandab baasteadmised personalijuhtimisest, selle eesmärgist ja valdkondadest ning oskused vähemalt ühes personalivaldkonnas edukaks toimetulekuks. <b></b></p>
<p><b>Õpiväljundid</b></p>
<p>Personalijuhtimise aine läbinud üliõpilane:</p>
<ul>
<li>Tunneb personalijuhtimise olemust, eesmärke ja personalijuhtimisega seotud põhimõisteid.</li>
<li>Eristab personalijuhtimise valdkondi.</li>
<li>Koostab tööjõu liikumise alusel tööjõuplaani.</li>
<li>Eristab ametijuhendi koostisosi ja oskab neid sõnastada.</li>
<li>Tunneb personali värbamise ja valiku meetodeid.</li>
<li>Rakendab vähemalt ühte personali valiku meetodit.</li>
<li>Arvutab tööjõu voolavuse määra.</li>
</ul>
<p> Edu soovides,</p>
<p>Teie õppejõud</p>
<p>Heve Kirikal</p>
Course image Personalitöö (MMA028) MA31/41, KMA31/41, KMA32/42 - H. Kirikal
Accounting

Kujundada oskused personalidokumentide haldamiseks ja personaliarvestusega seonduvate andmete analüüsimiseks.

Aine läbinud üliõpilane:

  • eristab personaliarvestuse protseduure;

  • tunneb ja oskab vormistada personalidokumente;

  • teostab personaliarvestusega seonduvaid arvutusi;

  • rakendab personaliandmete analüüsi võtteid.