Course image Personalitöö tehniline korraldamine I (MTI022) ja II (MTI023)- H. Kirikal
Administrative Assitant

Aine eesmärk:

Kujundada teadmisi personali planeerimisest ja -arvestusest ning oskused nende rakendamiseks.

Õpiväljundid:

• hindab personalivajadust ja koostab tööjõu liikumise alusel tööjõuplaani;

• oskab läbi viia töö analüüsi organisatsioonis ning eristab ametijuhendi koostisosi ja sõnastab neid;

• hindab ametikohti, kasutades kohaseid meetodeid;

• haldab ja kasutab personaliandmebaasi ja -haldustarkvara personali arvestamisel.