Course image Majandusõpetuse alused HKE176 - D. Tandru
Information Management and Information Systems Organization

Ainekursuse eesmärk on anda üliõpilastele baasteadmised majandusvaldkonna olemusest, toimise põhiprintsiipidest ning erinevate valdkondade omavahelistest seostest nii mikro- kui makrotasandil.

Aine raames antakse baasteadmised majandusvaldkonna rollist ühiskonnas ning seostest teiste valdkondadega. Käsitletakse makro- ja mikromajanduse põhiprintsiipe ning analüüsimeetodeid, samuti peamisi ettevõtte tegevuskeskkonda mõjutavaid tegureid ja nii sisemisi, kui välimisi huvigruppe.