Kursuse eesmärgiks on vastavalt raudteeinseneri kutsestandardile kutsealal töötamiseks Raudteeseaduse, tehnokasutuseeskirja ja selle lisade ning kohalike muude eeskirjade tundmaõppimine.