Tabeltöötluse põhimõtted ja efektiivsed töövõtted. Valemite ja funktsioonide sisestamine. Adresseerimine: suhtelised, absoluut- ja sega-aadressid, nimed. Tabelite ja andmete vormindamine. Sorteerimine ja filtreerimine. Prognoosimine. Diagrammide loomine, muutmine ja vormindamine. Liigend- ja sagedustabelid.

Viitamine ja kirjalike tööde vormistamine vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhendile. Laadide vormistamine. Leheküljeseaded. Objektide lisamine, muutmine ja automaatne nummerdamine. Zotero viitehaldustarkvara.

Mõjuvate esitluste loomise põhimõtted. Esitluste loomise efektiivsed töövõtted.