Tere tulemast koolituse ja arendamise kursusele! Kursuse eesmärk on: Kujundada personali arendamise ja koolitamise põhimõtete rakendamise ning koolitusprojekti koostamise ja läbiviimise oskust. Õpiväljundid: Aine läbinud üliõpilane: • selgitab personali arendamise ja koolituse põhimõisteid ning lähtub personali arendamiseks sobiva meetodi valikul püstitatud eesmärgist; • seostab töökohustusi nende täitmiseks vajalike pädevustega; • rakendab koolituse ja arenduse teoreetilisi lähtekohti koolitusprojekti koostamisel ja selle esitlemisel.