I osa-  Füüsilise isiku tulu maksustamine ja FIE maksustamine. Juriidiline isik ja tulumaks. Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine.

Sotsiaalmaks. Töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse.

II osa- Käibemaks. Spetsiaalsed tarbimismaksud.

III osa- Omandimaksud. Eesti maksusüsteem ja maksukorralduse seadus.

Korraldus. Eriolukorras toimuvad loengud webinarina tunniplaanis ettenähtud ajal. Moodle keskkonnas on vastava kuupäevaga link.