Satelliitmõõtmise alused. Satelliitmõõtmiste ajalugu. Satelliitmõõtmiste süsteemid (GPS, GLONASS, Galileo jm). Satelliitnavigatsioonis kasutatavad koordinaatide süsteemid. GNSS signaal ja satelliitide orbiidid. GNSS mõõtmiste vead. Vaatlussuurused ning vaatlusvõrrandite koostamine ning lahendamine. GNSS-mõõtmiste planeerimine. GNSS mõõtmiste ettevalmistustööd, mõõtmised ning andmetöötlus. GNSS püsijaamade võrgud. GNSS võrkude andmetöötluse alused.