Kohustuslik ja soovituslik õppematerjal

Kohustuslik on lugeda:

  • Directori ajakirja artikleid, mille lingid leiate e-kursuselt.
    NB! Ajakirja sisselogimiseks on vajalikud parool ja salasõna (õppejõud annab esimeses loengus või siis raamatukogust)

Soovituslikud õppematerjalid, mis toetavad õppijate iseseisvat tööd.

  • Alas, R. Juhtimise alused. Külim, 2001
  • Alas, R. Personalijuhtimine. Külim, 2001
  • Brooks, I. Organisatsioonikäitumine. Üksikisik, rühm ja organisatsioon. Tänapäev, 2008
  • Karjus, P. Strateegia audit. Läbimõeldud sõjaplaanid äris. EBS Print, 2003
  • Roots, H. Loenguid organisatsiooniteooriast. Sisekaitseakadeemia, 2006
  • Sutt, J. 2001.Ehituskorraldus. TTÜ
  • Sutt,J.,Liias,R. 2000 Ehituse tellija ja ehituse projektijuhi käsiraamat. Majandusministeerium ja TTÜ.
Lisaks raamatutele aitavad üliõpilasel omandada materjali erialased videod, artiklid ja illustratsioonid. Pärnu Konverentside meeskonna koostatud portaal www. juhtimine.ee