Loeng 1. Sissejuhatus - juhtimise olemus

Juhtimine on pidevalt muutuv protsess. Eilsed lahendused ei pruugi sobida homsesse päeva. Otsuste tegemisel peavad juhid lisaks õpitarkustele kasutama oma sisetunnet ning enda ja teiste kogemustest õpitut.

1. Koostaja andmed ja kasutatud kirjandus

Käesoleva õppematerjali on koostanud Anneli Ramjalg (Alt), Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna juhtimise aluste lektor.

Õppematerjali koostamisel kasutatud allikad:
Alas, R. (2001) Juhtimise alused. Külim
Roots, H. (2006) Loenguid organisatsiooniteooriast. Sisekaitseakadeemia
Roots, H. (2006) Juhtimise alused. Loengu õppematerjal Tallinna Ülikool
Valk, A. (2001) Juhtimise alused. SisekaitseakadeemiaCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.