1. Koostaja andmed ja kasutatud kirjandus

Käesoleva õppematerjali on koostanud Anneli Ramjalg (Alt), Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna juhtimise aluste lektor.

Õppematerjali koostamisel kasutatud allikad:
Alas, R. (2001) Juhtimise alused. Külim
Alas, R. (2001) Personalijuhtimine. Külim
Malmberg, K. (2005) Tahte tekitajad. Äripäeva kirjastus
Roots, H. (2006) Loenguid organisatsiooniteooriast. Sisekaitseakadeemia
Roots, H. (2006) Juhtimise alused. Loengu õppematerjal Tallinna Ülikool
Valk, A. (2001) Juhtimise alused. Sisekaitseakadeemia
Virovere, A., Alas, R., Liigand.J.(2005) Organisatsioonikäitumine. Külim
http://www.juhtimine.ee/milvi-tepp-tootajad-on-jarjest-pragmaatilisemad (06.02.2011)
http://www.juhtimine.ee/milvi-tepp-kuidas-hakkama-saada-moned-vajalikud-muutused-hoiakutes-tegevustes-ja-kompetentsides (06.02.2011)
http://www.areng.ee (06.02.2011)

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.