Enesemõistmine

Õppimise ja karjääriplaneerimise teema läbinuna on üliõpilane teadlikum iseendast ja oma soovidest, teab erinevaid õppimis- ja töötamisvõimalusi ning oskab ennast ja oma võimalusi analüüsides kavandada oma tulevikku.

Õpiväljundid:

Üliõpilane

  • oskab analüüsida oma huvisid, oskusi ja võimeid,  vajadusi ja väärtussüsteemi,  iseloomuomadusi  ning mõistab enesetundmise ja karjääriplaneerimise seoseid
  • teab erinevaid õppimis- ja töötamisvõimalusi ning oskab nende kohta infot leida.
  • teab kuidas seada eesmärke ja koostada tegevuskava oma elu juhtimiseks