Õpioskused

Õpioskuste teema läbinuna üliõpilane teab, milline õppija ta on, ja oskab oma õppimiseelistusest lähtuvalt kohandada ja kasutada sobivaid õpioskuste tehnikaid paremate õpitulemuste saavutamiseks.

Õpiväljundid:

Üliõpilane

  • analüüsib, milline õppija ta on ja kuidas see mõjutab tema õppimist
  • teab peamisi õpioskusi ja nende tõhustamise tehnikaid
  • kavandab eneseanalüüsile toetudes oma õppimise tõhustamise võimalusi