Lugemisoskus - kuidas tõhusalt ja mõttega lugeda?

Allajoonimine

Allajoonimine või viltpliiatsiga (markeriga) ületõmbamine on üliõpilaste seas küllalt levinud. Seda kasutatakse, toomaks tekstis välja vajalikud sõnad, laused või lõigud Kuigi allajoonimine on vähetõhus, sest ei nõua õppijalt erilist vaimset aktiivsust. Sageli muutub allajoonimine rutiinseks, peaaegu automaatseks tegevuseks, kus valimatult tõmmatakse alla või varjutatakse ka ebaoluline materjal.

Kuidas kasutada allajoonimist tulemustlikult õppimise seisukohast?

  • Kasuta allajoonimist allika esmakordsel lugemisel, järgmistel teksti lugemise kordadel kasuta täiendavaid tehnikaid.
  • Lisa allajoonitud tekstiosadele täiendavaid selgitusi (märgid, märksõnad) teksti võtmesõnade, koostisosade või nende seoste tähistamiseks;
  • Kasuta mitut eri värvi kirjutusvahendit eristades nii teksti erinevaid osasid, näiteks mõisted punasega, näited rohelisega jne.